top of page
BS Pool Blue
evobasic word
EVOBasic_edited
CELL-RP 20-25-35 - BS Pool
  • Máy điện phân muối nhỏ gọn cho hồ bơi tư nhân.

  • Trong hộp IP65 có màn hình kỹ thuật số và sản xuất từ 10 đến 35g cho bể bơi riêng.

EVO BASIC20: 20gr/hr

EVO BASIC25: 25gr/hr

EVO BASIC35: 35gr/hr

  • Một thiết bị tiên tiến, với thiết kế sáng tạo, cho phép các cơ sở liên tục cải tiến một cách dễ dàng và trực quan.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Heading 3

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

bottom of page