top of page

Van Bình lọc Cát 1.5" Rivington 
(Kiểu gắn trên cổ bình)
- Tay nắm, ron, 
For 1.5" top MPV: handle, O-ring, diffuser, gasket, diffuse basket and O-ring

Rivington Sand Filter Valve WL-F020

SKU: WL-F020
₫4,500,000Giá

    Sản phẩm liên quan