top of page

1. THÔNG TIN NHÃN HÀNG

  • Saci Pumps là một công ty Tây Ban Nha có hơn 40 năm lịch sử . Được thành lập tại Barcelona vào năm 1976

  • Tất cả các vật liệu và thành phần Saci Pumps sử dụng đều có chất lượng cao và có nguồn gốc Quốc gia và Châu Âu, tuy nhiên, Saci Pumps đã triển khai kiểm soát KIỂM TRA Tự động nghiêm ngặt ở cuối tất cả các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và do đó đảm bảo sự hài lòng hoàn toàn của khách hàng.

 

2. THÔNG TIN DÒNG SẢN PHẨM Smart Winner (75 -100)

  • Hệ thống điện tử mới dành cho máy bơm Điều khiển SMART