Waterco Sand Fitter S900 
Bình lọc cát Waterco S900
- Công suất : 509L/m (30.54m3/hr) 
- 470kg cát  (386kg Zeoplus)
- Van đa chiều 2" (50mm)
- Đồng hồ kiểm sóat áp lực. Kính kiểm tra nước
- KT: 910 x 1234mm

Waterco Sand Filter S900

SKU: 22036
39.050.000₫Giá

    Mọi thắc mắc về bảo hành, đơn đặt hàng, quá trình vận chuyển hoặc hàng trả lại. Vui lòng liên hệ với VanTam theo số điện thoại (84-28) 3514 6515 hoặc info@vantamco.com để được giải thích chuyên sâu.