Sen mưa hình bán nguyệt
có cần gắn tường Rivington Divini
Rivington Divini Brass shower head
245 x 123 x 8mm

Divini DVQ 5066-A

SKU: DVQ5066-A
2.500.000₫Giá

    Mọi thắc mắc về bảo hành, đơn đặt hàng, quá trình vận chuyển hoặc hàng trả lại. Vui lòng liên hệ với VanTam theo số điện thoại (84-28) 3514 6515 hoặc info@vantamco.com để được giải thích chuyên sâu.