top of page

ỨNG TUYỂN

Tìm tài năng của bạn tại Vân Tâm. Chúng tôi có nhiều cơ hội, từ việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn như một kỹ thuật viên thợ sửa ống nước, trải nghiệm những lợi ích hấp dẫn của một nhân viên bán hàng hoặc trở thành nhà phân phối sản phẩm Vạn Tâm.

Thảm khảo vị trí đang ứng tuyển

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

Thực hiện xây dựng chiến lược truyền thông, lên chiến dịch Marketing, quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

VT Only

Apply by email

bottom of page