top of page

Bình lọc giấy Rivington RVT CT50
- Size: 225mm - Công suất: 11.4m3/h
- Đồng hồ kiểm tra áp lực.
- Lọc các vật thể <15 micron
Rivington Cartridge Filter Rivington
Size: 225mm - Filter 11.4m3/hr

Bình lọc lõi giấy hồ bơi Rivington RVT CT50

SKU: RVT CT50
₫5,800,000Price

    Related Products