top of page

Bình Chứa Clorine lọai viên
- Kết nối trên đường ống trả nước sạch về hồ
- Hệ thống khép kín không sợ thóat hơi
Tablet Chlorine holder tank

Rivington Tablet Chlorine Holder Tank RVT 1321

SKU: RVT 1321
1.500.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan