top of page

Thanh toán & Giao hàng | Payment & Shipping

Để việc thanh toán cũng như việc giao nhận hàng thành công giữa đôi bên, Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu và chọn phương thức thanh toán thích hợp nhất.
 

Các phương thức thanh toán như sau:

  1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng.

  2. Chuyển khoản qua ngân hàng tại Việt Nam.

Cách thức thanh toán cụ thể như sau:
1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng:

Vantamco.com sẽ thu tiền khi giao hàng. Bạn sẽ được yêu cầu cho biết cụ thể thời gian và địa điểm giao hàng khi vào đặt hàng.
 

Qúy khách có thể mua hàng trực tiếp và thanh toán tại địa chỉ sau đây:
Showroom Vạn Tâm  tại 111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2. Chyển khoản qua ngân hàng tại Việt Nam

Qúy khách thanh toán trước khi giao hàng
Quý khách thanh toán qua ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản công ty chúng tôi theo thông tin người nhận dưới đây. Khi nhận được thông tin  nhận tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.

 

Thông tin người nhận như sau:
Tên tài khoản: CTY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN TÂM.

Số tài khoản: 1021 100 797 004.

Ngân hàng: MB Bank - MB Hàm Nghi

Địa chỉ ngân hàng: Số 55 Nam Ky Khoi Nghia, P. Nguyen Thai Binh, Q. 1, Tp.HCM.

 

For the successful payment and delivery of goods between the two parties, please complete the required information and select the most appropriate payment method.

The payment methods are as follows:

  1. Cash payment upon delivery.

  2. Transfer via bank in Vietnam.

Specific payment methods are as follows:

1. Cash payment upon delivery:

Vantamco.com will collect money upon delivery. You will be required to specify the time and place of delivery when you place your order.

You can purchase directly and pay at the following address:

Van Tam Showroom at 111 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

2. Transfer via bank in Vietnam

Payment via transfer in order to confirm the purchase order.

 

If you pay via bank, please transfer money to our company account according to the recipient information below. Upon receiving the information received from the bank, we will execute orders at your request.

The recipient information is as follows:

Account Name: CTY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN TÂM.

Account Number: 1021 100 797 004.

Bank Name: MB Bank - MB Hàm Nghi.

Bank Address: Số 55 Nam Ky Khoi Nghia, P. Nguyen Thai Binh, Q. 1, Tp.HCM.

bottom of page