top of page

Tất cả các sản phẩm do Công Ty TNHH TM Vạn Tâm bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất. Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền để sửa chữa, theo đúng chính sách bảo hành của họ. Công Ty TNHH TM Vạn Tâm không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà sản xuất và/ hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền từ chối báo hành do không đạt đủ điều kiện chính sách bảo hành của họ.

 

Để được hổ trợ về chính sác báo hành & đổi trả, Công Ty TNHH TM Vạn Tâm khuyến khích khách hàng, để gọi tới tổng đài hoặc soạn email để tim hiểu thêm về thông tin chính sách bảo hàng dành cho chính sản phẩm của khách hàng đã lựa chọn.

Thông tin số đt: (84) 28 3514 6515 - 16 - 17.

Thông tin Email: info@vantamco.com.

Để xem thêm về các chính sách bảo hành, xin quý khách tham khảo theo chi tiết của nhà sản xuất đưa ra.

Divini
Davey
Rivington
Saci
waterco-logo
ltm-logo
caroma-logo
BSV
bottom of page