top of page

Chính sách đổi trả | Return Policy 

Vantamco.com thực hiện đổi trả hàng/ trả lại tiền cho quý khách trong những trường hợp sau:

 • Không đúng chủng loại, mẫu mã như quý khách đặt hàng.

 • Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.

 • Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như bong tróc, bể vỡ xảy ra trong quá trình vận chuyển,…

 • Không đạt chất lượng như: quá hạn sử dụng, hết bảo hành, không vận hành được.

 

Qúy khách vui lòng kiểm tra hàng hóa và ký nhận tình trạng với nhân viên giao hàng ngay khi nhận hàng . Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, quý khách có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên giao nhận hoặc phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo đường dây nóng 028 3514 6515.

VANTAMCO.COM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỔI/TRẢ HÀNG HOẶC HOÀN TIÊN KHI:

 • Quý khách muốn thay đổi chủng loại, mẫu mã nhưng không thông báo trước.

 • Quý khách tự làm ảnh hưởng tình trạng bên ngoài như rách bao bì, bong tróc, bể vỡ,…

 • Quý khách vận hành không đúng chỉ dẫn gây hỏng hóc hàng hóa.

 • Quý khách đã kiểm tra và ký nhận tình trạng hàng hóa nhưng không có phản hồi trong vòng 24h kể từ lúc ký nhận hàng.

 

Chú ý:

 • Quy trình xử lý thủ tục đổi hoặc trả hàng được thực hiện trong vòng hai (02) tuần tính từ ngày nhận đủ thông tin và chứng từ từ khách hàng.

 • Việc đổi hàng, sửa chữa sẽ được thực hiện theo đúng quy định về chính sách bảo hành của công ty.

Không áp dụng cho trường hợp không bị lỗi kỹ thuật và máy đã qua sử dụng.
Điều kiện đổi trả:

 1. Còn đầy đủ hóa đơn mua hàng.

 2. Còn đầy đủ hộp sản phẩm.

 3. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm.

 4. Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có).

 5. Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.

 

Bảo hành: Theo đúng chính sách bảo hành của công ty

Vantamco.com exchanges / returns money to you in the following cases:

 • Not the right type and design as you order.

 • Not enough quantity, not enough as in the order.

 • The external condition is affected such as peeling or breaking during transportation, etc.

 • Not qualified as: out of date, out of warranty, cannot operate.

 

Please check the goods before signing off with the delivery staff immediately upon delivery. Upon detecting any of the above, you can speak directly to the delivery staff or give us feedback within 24 hours on the hotline 028 3514 6515

 

VANTAMCO.COM WILL NOT ACCEPT CHANGE / RETURN OR REFUND WHEN:

 • You want to change the type, design but without notice.

 • Customers self influence to the external situation such as torn packaging, peeling, broken, ...

 • You operate not in accordance with the instructions, causing damage to the goods.

 • You have checked and signed the status of the goods but there is no response within 24 hours from the time of signing the goods.

 

Attention:

 • The process of changing or returning procedures is within two (02) weeks from the date of receiving sufficient information and documents from customers.

 • Exchange, repair will be made in accordance with the provisions of the company's warranty policy.

Not applicable for cases where there is no technical error and the machine is used

Conditions of return and exchange:

 1. There are also purchase invoices.

 2. Also have a full product box.

 3. Full warranty card (if any) and accessories included.

 4. Promotion gift is valid (if any).

 5. In case of the lack of the above conditions: charge as prescribed. In addition, DO NOT charge any other fees.

 

Warranty: In accordance with the company's warranty policy

bottom of page