Rivington Divini Rain Shower Bath set
Sen cây Rivington Divini 
- Sen mưa nhỏ
- Sen tay vuông đồng mạxi Chrome
** Bảo hành Cartridge khóa 5 năm

Divini DVF 8465-1

SKU: DVF8465-1
29.100.000₫Giá

    Mọi thắc mắc về bảo hành, đơn đặt hàng, quá trình vận chuyển hoặc hàng trả lại. Vui lòng liên hệ với VanTam theo số điện thoại (84-28) 3514 6515 hoặc info@vantamco.com để được giải thích chuyên sâu.