Van Bình lọc Cát 1.5" Rivington 
(Kiểu gắn trên cổ bình)
- Tay nắm, ron, 
For 1.5" top MPV: handle, O-ring, diffuser, gasket, diffuse basket and O-ring

Rivington Sand Filter Valve WL F015

SKU: WLF105
3.080.000₫Giá

    Mọi thắc mắc về bảo hành, đơn đặt hàng, quá trình vận chuyển hoặc hàng trả lại. Vui lòng liên hệ với VanTam theo số điện thoại (84-28) 3514 6515 hoặc info@vantamco.com để được giải thích chuyên sâu.