Rivington Divini Thermostatic Rain Shower Bath
Sen cây Rivington Divini có điều khiển nhiệt độ
- Sen mưa chữ nhật 190 x 150mm
- Sen tay vuông đồng mạxi Chrome
- Vòi xả bồn
- Tay gạt điều khiển nhiệt độ
** Bảo hành Cartridge khóa 5 năm

Divini DVF 8151-1

SKU: DVF8151-1
26.400.000₫Giá

    Mọi thắc mắc về bảo hành, đơn đặt hàng, quá trình vận chuyển hoặc hàng trả lại. Vui lòng liên hệ với VanTam theo số điện thoại (84-28) 3514 6515 hoặc info@vantamco.com để được giải thích chuyên sâu.