top of page

Projects by VanTam

Our Projects in Việt Nam

Santuary Hồ Tràm - Vũng Tàu

Santuary Hồ Tràm - Vũng Tàu

Resort

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.
Cung cấp thiết bị phòng tắm.

Thương hiệu nổi bật:

SACI

Sheraton Hotel - Hồ Chí Minh

Sheraton Hotel - Hồ Chí Minh

Hotel

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ spa và thiết bị phòng xông hơi.

Thương hiệu nổi bật:

SACI

Royal International - Hạ Long

Royal International - Hạ Long

Hotel & Resort

Cung cấp thiết bị phòng tắm Cung cấp sen vòi Cung cấp bơm và bình lọc cát hồ bơi

Thương hiệu nổi bật:

DAVEY

Mai House Resort - Phú Quốc

Mai House Resort - Phú Quốc

Resort

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.
Cung cấp thiết bị phòng tắm.

Thương hiệu nổi bật:

BSV

Sunrise Beach - Nha Trang

Sunrise Beach - Nha Trang

Beach Hotel & Spa

Cung cấp thiết bị Hồ bơi và thiết bị phòng tắm

Thương hiệu nổi bật:

DAVEY

Villa Riviera - Hồ Chí Minh

Villa Riviera - Hồ Chí Minh

Villa

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.

Thương hiệu nổi bật:

SACI

Coastar Hồ Tràm - Vũng Tàu

Coastar Hồ Tràm - Vũng Tàu

Villa & Resort

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.
Cung cấp thiết bị phòng tắm.

Thương hiệu nổi bật:

WATERCO

Oceanami  - Vũng Tàu

Oceanami - Vũng Tàu

Resort

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.
Cung cấp thiết bị phòng tắm.

Thương hiệu nổi bật:

BSV

Marina Bay - Vũng Tàu

Marina Bay - Vũng Tàu

Resort

Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi.
Cung cấp thiết bị phòng tắm.

Thương hiệu nổi bật:

BSV

Golden Westlake - Hà Nội

Golden Westlake - Hà Nội

Chung cư

Cung cấp thiết bị phòng tắm.
Cung cấp thiết bị hồ massage & xông hơi.

Thương hiệu nổi bật:

CAROMA

Hội An Hideway - Hội An

Hội An Hideway - Hội An

Resort

Cung cấp và lắp đặt thiết bị hồ bơi.

Thương hiệu nổi bật:

DAVEY

Terracotta - Phan Thiết

Terracotta - Phan Thiết

Resort & Spa

Cung cấp thiết bị Hồ Bơi

Thương hiệu nổi bật:

SACI

bottom of page